Kártérítés szakértő jogászi csapat segítségével sikerdíjas rendszerben

Jogi végzettség és megfelelő szakmai tapasztalat nélkül lehetetlenség eligazodni a jogszabályok erdejében. A kártérítési perek a jog egyik legnehezebb területét jelentik, mivel egy-egy pernek évtizedeken át húzódó hatása lehet – a per nyertese szempontjából pozitív, a vesztes szempontjából negatív hatása.

 • Személyi sérülés

  A személyi sérülések esetén a kártérítés lehet egyösszegű avagy járadékszerű. A kártérítésből kérhető előleg, a járadék pedig kikérhető akár egy összegben is.

  — Tovább

 • Kártérítés

  A kár, ezáltal a kártérítés is, lehet vagyoni vagy nem vagyoni jellegű. A törvény szerint a kártérítés elsősorban az eredeti állapotot állítja vissza.

  — Tovább

 • Jogi képviselet

  Irodánk nem csupán eseti kártérítési perekkel foglalkozik, hanem cégek képviseletét is ellátja úgy biztosítási, mint munkáltatói perekben.

  — Tovább

Kártérítés tapasztalt ügyvédi csapattal

Irodánk a terület kiváló, több évtizedes tapasztalattal rendelkező jogászaival dolgozik. Bár egy per előtt semmit sem szabad biztosra venni vagy garantálni, az esélyek nyilvánvalóan annak a félnek kedveznek, aki nagyobb tapasztalatot és szakértelmet tud felsorakoztatni a tárgyalóteremben.


 • Mennyibe kerül?

  Irodánk háromféle elszámolást alkalmaz. A sikerdíj esetén a megítélt kártérítési összegből vonjuk le a saját díjazásunkat. Az óradíjas megbízás esetén az üggyel töltött órák számának megfelelően alakul a megbízó költsége. Végül hosszú távú megbízás esetén havi rendszerességgel, óradíjas alapon számítjuk ki a megbízási díjunkat.

 • Szakterületek

  • Közlekedési balesetek
  • Munkahelyi balesetek
  • Fuvarozási károk
  • Biztosítási károk
  • Több évtizedes tapasztalat
  • Sikerdíjas működés
 • Válassza irodánkat

  Ha felmerül Önben a leghalványabb gyanú, hogy kártérítésre jogosult, mindenképpen keresse meg oldalunkon az Ön esetére vonatkozó menüpontot. Ügyfeleink között vannak olyanok, akik csak mások unszolására jutottak el hozzánk, és végül milliós kártérítéshez jutottak. Ha nem biztatják őket, erről az összegről le kellett volna mondaniuk.

 • Személyi sérüléssel járó balesetek

  Igen könnyen eshetünk közlekedési baleset áldozatául. Világunkban mindenki személygépjárművel vagy tömegközlekedési eszközzel utazik, a nagy számok törvénye alapján pedig elkerülhetetlenek a balesetek.  Ezért kimondottan fontos, hogy tudjunk róla, mit kell tennünk abban az esetben, ha bennünket ért személyi sérülés. Amennyiben balesetet szenvedünk, és ebben vétlenek voltunk, akkor mindenképpen károsultjai vagyunk a balesetnek, tehát kártérítésre vagyunk […]

 • Miért éri meg szakértőhöz fordulni?

  Besétálunk a biztosítói irodába, elmondjuk a velünk foglalkozó ügyintézőnek, hogy milyen biztosítást szeretnénk kötni. Az ügyintéző elmondja, mi mindenre ad fedezetet az adott biztosítás, majd elénk tolja a szerződést, hozzá pedig a tollat aláírásra. Rápillantunk a szerződésre – igen, tényleg minden ott van, amit az ügyintéző elmondott nekünk – nem is olvassuk tovább, aláírjuk, és […]

 • Ha külföldön történik baj…

  Talán az egyik legkiszolgáltatottabb helyzet, amikor külföldön vagyunk az, ha balesetet szenvedünk. Még jó nyelvismerettel is veszélyes lehet bármiféle ügyintézésbe kezdés, hiszen a jogi nyelven írt dokumentumok, papírok külföldön is épp oly körmönfontak, mint hazánkban. Hát még mennyire veszélyes helyzetben vagyunk, ha nem beszéljük az adott ország nyelvét! Hatalmas anyagi károkat szenvedhetünk egyetlen egy átgondolatlan […]

 • Baleset a munkahelyen?

  Roppant gyakran él az emberekben az a meggyőződés, hogy a munkahelyi baleset és az üzemi baleset egy és ugyanaz. Ez igen súlyos tévedés, hiszen fontos különbségeket állapíthatunk meg a két fogalom között, és mindkét esetben más az eljárás is. Bár az átfedés rendkívül gyakori, mégis fontos különbséget tennünk a munkahelyi baleset és az üzemi baleset […]

Miért nem érdemes laikusként jogászkodni?

Aligha meglepő, hogy az alperes mindent megtesz igazának bizonyítása érdekében. Ha Ön felperesként, károsultként kártérítési pert indít egy magánszemély vagy vállalat ellen, szinte bizonyosan nem tud felkészülni a tárgyalóterem eseményeire. Ezt nem a szakmai féltékenység mondatja velünk, hanem az a tény, hogy tudjuk: szinte senki nem válhat egy terület szakértőjévé pusztán a saját erejéből. Ahogyan nem lehet valaki otthoni gyakorlás által mesteri szobafestő vagy tengerbiológus, úgy lényegében elképzelhetetlen, hogy valaki a tárgyalótermen és az egyetemi órákon kívül megszerzi a jogi képviselethez szükséges tudást. Pedig a kártérítési per bizonyos tekintetben ugyanolyan terület, mint a jog többi szegmense: akinek jobb jogásza van, nyer, vagy legalábbis jobban jár. Ezért kulcsfontosságú, hogy a jobb jogászok az Ön oldalán álljanak.

Bár sokan a perek során elkeseredésükben megpróbálják kiképezni magukat jogásznak, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat, ez a törekvés biztosan kudarcra van ítélve. A kártérítési perekkel foglalkozó jogászok általában legalább tíz évet töltenek a pályán, mielőtt képviselnék az ügyfeleket, mert ez a terület a jog egyik legbonyolultabb szelete. Aligha várható el, hogy valaki munka és család mellett, autodidakta módon jogásszá képezze magát. Ezért van szükség kártérítési perekben jogász segítségére.

Szakterületeink

Irodánk a terület kiváló, több évtizedes tapasztalattal rendelkező jogászaival dolgozik. Bár egy per előtt semmit sem szabad biztosra venni vagy garantálni, az esélyek nyilvánvalóan annak a félnek kedveznek, aki nagyobb tapasztalatot és szakértelmet tud felsorakoztatni a tárgyalóteremben.

Kollégáink a négy fontos szakterület mindegyikét lefedik, vagyis foglalkoznak

 • Közlekedési balesetekkel
 • Munkahelyi balesetekkel
 • Fuvarozási károkkal
 • Biztosítási károkkal

A kártérítések típusai

Mindegyik terület speciális szakértelmet kíván, sőt még a négy nagy csoporton belül is vannak kisebb területek, amelyeken belül a jogászok nagyobb jártasságra és tapasztalatra tehetnek szert. Más megközelítésben a kártérítési pereket kétfelé bonthatjuk. Ezek szerint vannak

 • vagyoni kártérítésre és
 • nem vagyoni kártérítésre (sérelemdíj)

irányuló perek. Vagyoni kártérítést igényelhet a felperes, ha vagyontárgyában keletkezett kár, amelynek összege többé-kevésbé objektíven felbecsülhető. Ilyen lehet a balesetben megrongálódott autó vagy ház, ruházat, kisebb-nagyobb ingóság stb. Nem vagyoni kártérítés a nem vagyoni jellegű károk után jár, tehát például ha valaki üzemi balesetben elveszíti egy végtagját, emberi jogaiban korlátozzák stb.

Mikor forduljon hozzánk?

Ha felmerül Önben a leghalványabb gyanú, hogy kártérítésre jogosult, mindenképpen keresse meg oldalunkon az Ön esetére vonatkozó menüpontot. Ügyfeleink között vannak olyanok, akik csak mások unszolására jutottak el hozzánk, és végül milliós kártérítéshez jutottak. Ha nem bátorítják és biztatják őket, erről az összegről le kellett volna mondaniuk.

Keressen meg minket, ha az Ön esetére vonatkozó menüpont alapján úgy véli, lenne esélye kártérítési pert indítani munkaadója, egy baleset okozója stb. ellen. Elképzelhető, hogy a bírósági gyakorlatban jártas kollégáink végül úgy ítélik meg, hogy a per nyerhetetlen, ezért nem javasolják a peresítést, de egy munkahelyi baleset, közlekedési baleset, fuvarozás közben bekövetkező szerencsétlenség, az emberi jogai megsértése általában felveti a kártérítés jogos igénylésének lehetőségét.

Díjmentes konzultáció kérése

Sokan nem is gondolnak bele, hogy amikor valamilyen kár éri őket más személyek felelőtlen vagy gondatlan magatartása miatt, kártérítést kérhetnek. Hogy egy nagyon egyszerű példával éljünk: egy közúti baleset vétkes autójában ülő utasok ritkán gondolnak arra, hogy kártérítés járna nekik. A logikusnak tűnő gondolkodás szerint “Én is a vétkes autóban utaztam, miért járna nekem bármi?” Pedig a sofőr kivételével mindenki más elszenvedője a balesetnek.

A kártérítési perek sokszor azért nem indítják el, mert nem akarják nehéz helyzetbe sodorni saját családtagjukat a károsultak. A fenti példánál maradva: ha valakinek az apja vezette az autót, erkölcsi okokból kiindulva aligha fogja beperelni saját szülőjét. Ez a gondolkodás ott hibázik, hogy a kártérítést nem az édesapa fizeti, hanem a biztosító. Amelytől viszont lehet kártérítést kérni, sőt kötelező is, hiszen egy megfelelően dokumentált baleset után nem tud kibújni a fizetés alól.