Kártérítés

 

A kártérítés a törvényi meghatározás szerint olyan kompenzáció, amellyel a károkozó helyreállítja a kárt szenvedő részére az eredeti állapotot.

Az eredeti állapot azt jelenti, hogy a kártérítés után mindennek úgy kell kinéznie, mintha a károkozás nem történt volna meg. A Ptk. ide vonatkozó passzusa szerint a kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, vagy ha ez nem lehetséges, netán a károsult ezt nem fogadja el, a károkozó köteles az okozott vagyoni és nem vagyoni kárt megtéríteni.

A fentiekből világos, hogy a kártérítés fogalma a valódi élettől igen messze áll. Hogyan lehetne kártérítést kérni nem vagyoni károk esetén? Ha például valaki meghal vagy elveszti a látását? Netán olyan testi sérülés éri, amely egész életére kihat?

Díjmentes konzultáció kérése

A kártérítés fogalmának megértéséhez tudnunk kell, hogy jogi nyelven van megfogalmazva, hiszen a bíróság csak a jogi passzusok alapján ítélkezhet. Ezért lehet pénzben kifejezni egy emberi élet, egy elvesztett testrész, netán az elvesztett jövő értékét. A vagyoni károk után sem minden esetben lehetséges helyreállítani az eredeti állapotot, nem vagyoni károk esetén pedig ez általában lehetetlenség, hiszen a kár nevében is benne van: nem vagyoni jellegű kár.

A kár

A kár lehet vagyoni vagy nem vagyoni jellegű. A törvény szerint a kártérítés elsősorban az eredeti állapotot állítja vissza. Ha ez nem lehetséges, vagy a kárt szenvedő nyomós indokkal elutasítja ezt, akkor pénzben vagy természetben kell megtéríteni a kárt. Ha pénzbeli kártérítésre kerül sor, az lehet egy összegű vagy járadékos formájú.

A kártérítések típusai

A vagyoni kártérítés célja, hogy megtérítse az okozat károkat. Ha a kár mértéke nem számítható ki pontosan, a károsultat olyan összegű kártérítés illeti meg, amely a teljes anyagi kárpótlásra alkalmas.

A kártérítés járadék típusú, ha a károsultat érő kár kihatásai hosszú időre, akár egész életére kihatnak – tehát a károsult maradandó sérülést szenved. Ilyen lehet, ha munkaképtelenné válik, csökken a munkaképessége vagy csak olyan munkát talál, amellyel kevesebbet keres, mint a sérülése előtt.

A nem vagyoni kártérítés a legbonyolultabb kártérítés, mivel a személyiségi jogokat ért sérelmek kártérítését célozza. Ide tartozik az egészséges élethez, az élethez stb. fűződő jog, ezért nem vagyoni kártérítés illet valakit, ha baleset vétlen részese volt.