Sérelemdíj

A sérelemdíj viszonylag újkeletű fogalom, hiszen csak 2014-ben jelent meg a Polgári Törvénykönyvben. A sérelemdíj a károsultat kedvezőbb helyzetbe hozza, mint amit a korábbi jogszabályok biztosítottak, ugyanis a sértettnek csupán azt kell bizonyítania, hogy megsértették a személyiségi jogait – a kárt már nem kell bizonyítania, de kártérítésre mégis jogosult.

Mi a sérelemdíj?

A sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének jogkövetkezménye. Ezen jogok közé tartozik a becsület, a jó hírnév, a személyes adatok, a magántitok vagy a hátrányos megkülönböztetés tilalma. A sérelemdíj tehát hasonlít a nem vagyoni károk miatt kifizetett nem vagyoni kártérítésre, de a bizonyítás sokkal egyszerűbb, vagyis a törvény egyértelműen a sértettet védi a személyiségi jogok megsértése kapcsán.

Díjmentes konzultáció kérése

A nem vagyoni kártérítéshez kapcsolódóan korábban a sértettnek nem csupán azt kellett bizonyítania, hogy személyiségi jogait megsértették, hanem azt is, hogy őt emiatt nem vagyoni kár érte. Az sérelemdíj igénylése esetén viszont a károkozást nem kell bizonyítani – ez a bírósági gyakorlat szerint igen nehéz volt, ezért született meg ez az új jogintézmény.

Mikor jár?

A fentiekből következik, hogy a sérelemdíj minden olyan esetben jár, ha valakinek a személyiségi jogait megsértik. Akkor is, ha ebből semmilyen nem vagyoni kára nem származik – a törvény a puszta jogsértésért is bünteti a személyiségi jogot sértő felet.

Milyen összegben?

A sérelemdíj pontos meghatározása természetesen nem lett könnyebb: a bíróságnak kell dönteni az eset minden körülményének figyelembe vételével, hogy mekkora sérelmi díjat állapít meg. Minél súlyosabb a jogsértés, annál nagyobb lehet a sérelemdíj összege, amelyet a sértett kap. Bár voltak bizonyos félelmek, hogy a sérelemdíj bevezetése miatt dömpingszerűen fogják elárasztani a bíróságokat, ez mégsem következett be. A bíróságok ugyanis gátat szabtak a parttalan vitáknak és tyúkper jellegű apróságoknak, hogy a valódi jogsértésekre tudjanak koncentrálni.

Miben segítünk?

A fentiekből világos, hogy sérelmi díjat csak igen jól megalapozott esetben lehet követelni a személyiségi jogok megsértőjétől. A bíróság a kétes vagy bagatell ügyeket elutasítja, ha pedig befogadja, a sérelemdíj összege tág keretek közt mozoghat. Szakértő jogászaink megállapítják, hogy az Ön sérelmét érdemes-e peresíteni, és ha igen, segítenek Önnek a maximális sérelmi díj megszerzésében.