Nem vagyoni kártérítés

A nem vagyoni kártérítés a legnehezebb jogi kategóriák egyike. Kiszámításához először tisztázzuk, hogy mit jelent a nem vagyoni kár.

Nem vagyoni kár

Legegyszerűbb talán fordítva megfogni a fogalmat: vagyoni kárnak számít minden olyan kár, amely vagyontárgyban keletkezik. Nem vagyoni kár tehát az a kár, amely az egészségi állapotban keletkezik, beleértve a halálesetet is. Szintén ide tartoznak a különböző jogok csorbításából eredő károk: lehet ez az egészséges élethez való jog, netán a gyülekezéshez vagy az emberi bánásmódhoz való jog. A társadalmi felháborodás meglehetősen nagy, amikor rádöbbenünk egy-egy hír kapcsán, hogy az alapvető jogok némelyike a bűnözőket is megilleti, ők is kérhetnek kártérítést, ha nem megfelelő a cellájuk. Azonban ezek elenyésző és a sajtó által megszellőztetett extrém esetek.

Díjmentes konzultáció kérése

A nem vagyoni károk legnagyobb részéről az elszenvedőkön kívül senki sem tud. Ha bekerül a nem vagyoni kár az országos sajtóba, általában csak súlyos emberi tragédiák vagy katasztrófák kapcsán (mint a vörösiszap kiömlése vagy a strandokon bekövetkező borzalmas tragédiák).

Etikus?

De vajon etikus-e egy baleset után beperelni a munkáltatót, élethosszig tartó járadékot húzni, ha valakinek a saját rokona okozott maradandó sérüléssel járó balesetet? Nem is beszélve azokról az esetekről, amikor valaki egy elhunyt hozzátartozója után harcol pénzért. Ilyenkor lehet megvetés a része: “Nyerészkedni akar a halálából?”, azonban aki belegondol a helyzetbe, tudja, hogy a nem vagyoni károk utáni kártérítés nem erről szól.

Teljesen etikus, ha valaki kártérítést kér a sérülése okozójától, mivel ezzel az elszenvedő félnek csökken a munkaképessége. Netán egész életére kiesik a munkából. Ha valakinek a hozzátartozója meghal, felnőttek esetén egy keresővel kevesebb lesz a családban. Gyermekek esetén az itt maradó szülők jövője veszik el, amely ugyan nem váltható pénzre, de valamilyen formában mégis kártérítés alapja lehet.

Nem csupán etikus, hanem az anyagi összeomlás elkerülésére ajánlott, sőt kötelező a kártérítést kikövetelni. Nem arról van ugyanis szó, hogy valaki jogtalanul “kibuliz” magának egy összeget, hanem csupán igényli a neki amúgy is járó pénzt.

Harc?

Sajnos azonban a fizetésre kötelezett fél abban érdekelt, hogy a nem vagyoni kártérítés sikkadjon el. Önnek kell minél jobban dokumentálnia a károkozás körülményeit, bizonyítania a baleset és a nem vagyoni kár közötti összefüggést, és a lehető legerősebben körülbástyáznia az álláspontját. Ez bizony harc, hasonlít egy várostromra, ahol megpróbálják az Ön álláspontját számos csapással szétzúzni. Ennek elkerülésére lehet szüksége szakértő jogászainkra, akik a nem vagyoni kártérítések területén otthonosan mozognak és érvényesítik az ön jogos követelését.