Szállítmányozói kár

A szállítmányozási kártérítés bemutatása előtt egy komoly fogalmi zavart kell tisztáznunk. Még szakmai körökben sem egyértelmű, hogy szállítmányozás és fuvarozás nem ugyanaz. Ez nem pusztán nyelvi finomság, hiszen egy esetleg kár bekövetkezte esetén nem mindegy, hogy kinek a biztosítója vagy ki fizet ki százmilliókat egy esetleges kár bekövetkeztekor!

Ki a szállítmányozó?

A szállítmányozó a fuvar szervezője. Alapesetben nincs fuvareszköze, vagyis lehet egyetlen ember egy irodában, számítógéppel és telefonnal felszerelve, aki soha nem látja azokat az árucikkeket, amelyeket a fuvarozók szállítanak. Előfordulhat olyan eset is, hogy a szállítmányozónak vannak fuvareszközei, ilyenkor ő egyben a speditőr és a fuvarozó is.
A fuvarozó ezzel szemben az a személy, aki az árucikket mozgatja, mégpedig a felrakodás utáni pillanattól a lerakodás megkezdése előtti pillanatig.

Melyek a szállítmányozó kötelességei?

Fuvarozási szerződést kell kötnie. Ügyelnie kell a fuvarozás biztonságára és gazdaságosságára. Nagyon fontos, hogy még akkor is követnie kell a megbízó utasításait, ha úgy látja, hogy ezáltal sérülhet az árucikk. Felhívhatja a figyelmet a kockázatokra, de a CMR előírásai szerint a fuvarozó és a szállítmányozó nem visel felelősséget az árut ért kárért, ha az a tulajdonos utasításai miatt keletkezett. Ezen felül tájékoztatási kötelessége van, illetve köteles a gondos gazdától elvárható módon eljárni.

Díjmentes konzultáció kérése

Mikor felelős a szállítmányozó a kárért?

A magyar jogszabályok eltérnek a nyugat-európaiaktól, mivel az áruban bekövetkezett kárért a szállítmányozó csak akkor vehető elő, ha nem fuvarozó céggel szállíttatott, hanem maga fuvarozta azt, illetve ha az árut gyűjtőforgalomban továbbította.
Itt térjünk ki a nyugat-európai államok jogszabályaira is: a hagyományos fuvarszervezők ugyanúgy viselik a felelősséget, mint a magyar törvények szerint. Azonban a fix költségért dolgozó speditőr olyan fuvarozóként felel, amely fuvarozási ág igénybe vételével szállít!

Mi a szállítmányozási kártérítés?

A fentiek fényében tehát szállítmányozási kártérítés illeti meg a megsérült árucikk után az áru tulajdonosát, ha a szállítmányozó felelőssége fennáll. Alapesetben, mint láttuk, a szállítmányozó nem felel az árucikk épségéért, az időben történő leszállításért stb., mivel csupán fuvarszervezőként vesz részt az áru mozgatásában. Azonban mégis előfordulhat, hogy az áru tulajdonosa nem a fuvarozó, hanem a speditőr biztosítóján követeli a kártérítést. A saját járművel való szállítás mellett ide tartozik az az eset is, ha a speditőr az árut gyűjtőforgalomban továbbította.