Vagyoni kártérítés

A vagyoni kártérítés a kártérítések egyik fajtája. Létezik természetbeni és pénzbeli kártérítés, és nevéből következően vagyoni kártérítés jár minden vagyoni kár után.

A törvények szerint a vagyoni kártérítés célja, hogy a károkozó által előidézett kárt meg nem történtté tegye. Első megközelítésben a vagyoni kárt úgy kell megtéríteni, hogy helyre kell állítani az eredeti állapotot. Ez természetesen nem minden esetben lehetséges, vagy akár a kár elszenvedője is kérheti – alapos okkal alátámasztva –, hogy ne állítsák helyre az eredeti állapotot (mert pl. egy romos ház dőlt össze a károkozó hibája következtében). Ilyen esetben a vagyoni kárt fel kell mérni és meg kell téríteni, az esetleg hozzá kapcsolódó nem vagyoni károkkal együtt.

Alapesetben a károkozónak mindig az eredeti állapotot kell helyreállítania, tehát nyomós ok nélkül a károsult nem kérheti, hogy pénzbeli vagyoni kártérítést kapjon. A kárt pénzben kell megtéríteni, de természetbeni kártérítés is szóba kerülhet, ha a károkozó maga termeli a kárt szenvedett terméket vagy terményt, illetve ha az rendelkezésére áll. De a főszabály azt írja elő, hogy a kárt pénzben köteles megtéríteni a kár okozója (vagy annak biztosítója).

Hol a hiba?

A fenti leírásból látszólag minden világos és egyszerű, azonban nem lennének bírósági perek, ha a vagyoni kártérítés mindössze annyiból állna, hogy megállapítják a kárt mértékét, majd kifizeti a károkozó vagy a biztosító a kárt. Mivel pénzről van szó, semmi sem mehet egyszerűen. Ahogyan a sérült szeretne hozzájutni a pénzéhez, a károkozó vagy a biztosító ugyanígy nem akarja kiadni a kezéből a pénzt.

A vagyoni kár tehát csak akkor téríthető meg egy összegben, járadékban vagy kombináltan, ha a kár okozója elismeri a hibát, vétket, bűncselekményt. Ez nem teljesen esélytelen, főként, ha helyette a biztosítója fizet. Azonban itt jön a második probléma: a biztosító általában nem akar vagyoni kártérítést fizetni, mivel abból él, hogy a befizetett összegekből a lehető legkevesebbet folyósítja vissza a kárt szenvedőknek.

Elkel a segítség

A kártérítést tehát általában szakembernek kell kikényszerítenie, illetve célszerűbb szakemberre bízni a kártérítés mértékének megállapítását, hogy valódi igénnyel tudjon fellépni a bíróságon vagy a biztosítóval való egyezkedésen. Ráadásul ha szakértői becslés készül a kárról, akkor Ön is tudja, hogy mi a realitás, és már jó előre felkészülhet úgy az esetleges perre, mint a balesetet követő életére.

Szakképzett és a vagyoni kártérítések területén otthonosan mozgó jogászaink célja, hogy Ön méltányos összeget kapjon kártérítés gyanánt. Nem arról van szó, hogy minél többet akarunk “legombolni” a biztosítóról, de a jogos kártérítést nem szabad veszni hagyni. Amikor a törvény a mi oldalunkon áll, ráadásul sérelem ér bennünket, ki kell használni a jogállam adta lehetőségeket.