Baleseti jogász

A baleseti jogász feladata, hogy egy baleset körülményeinek megvizsgálásával segítse a károsultat – vagy a legrosszabb esetben az elhunyt károsult hozzátartozóit – kártérítéshez jutni.

Egy elméleti, ideális világban nem lennének balesetek. Egy ennél rosszabbul működő, de még mindig ideális világban vannak balesetek, de a kár okozója azonnal megpróbálja kompenzálni a kárt, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárról van szó. És van ez a világ, ahol élünk, és ahol a károkozók egy része mindent megtesz azért, hogy kihúzza magát a felelősség alól, a biztosítók pedig kivétel nélkül mindent megtesznek, hogy ne kelljen nekik egy petákot sem kifizetni a károsultak részére.
Lehet ezért kárhoztatni őket, de a biztosítók abból élnek, hogy a biztosítottak befizetéseit nem fizetik ki. A baleseti jogász feladata viszont az, hogy megfelelő elméleti tudással és tapasztalattal felvértezve segítsen a károsultaknak a biztosítókkal vagy éppen a károkozóval (munkahellyel) vívott harcban.

Miért van szükség baleseti jogászra?

Gyakran előkerül a “nem egyenlő felek állnak egymással szemben” formula, ha egy vállalat vagy állam és egy magánszemély pereskedik. Nyilvánvaló, hogy az állam meg tudja fizetni a legjobb jogászokat, de egy cég is nevetve fizeti meg a legjobb szakértőket, ha arról van szó, hogy később ne kelljen élethosszig járadékot folyósítania egy munkahelyi balesetben megsérült alkalmazottnak.

Mi a baleseti jogász feladata?

A baleseti jogász feladata, hogy párbajt vívjon. Mi az Ön érdekében járunk el, és ismerjük a másik oldal praktikáit, trükkjeit, kifogásait. Ha Ön nem biztos abban, hogy akár a bíróságon is meg tudja védeni a maga igazát, forduljon szakértő baleseti jogászainkhoz. De írhattuk volna úgy is: ha ön biztos abban, hogy nem tudja megvédeni a maga igazát, forduljon szakértőhöz.

A baleseti jogász ezen a speciális területen mozog. Meglehetősen otthonosan, hiszen a legjobb esetben évtizedeket töltött el különböző baleseti kártérítések pereivel. A baleseti jogász munkája azzal kezdődik, hogy felbecsüli, érdemes-e egyáltalán kártérítést kérni. Utána felméri, hogy milyen összegű lehet az egyösszegű kártérítés és a járadék. Ezek után pedig – ha vita van a károsult és a biztosító vagy a másik fél között – peren kívül vagy akár peres úton is megkísérel érvényt szerezni az ügyfél igazának.

De többről van szó annál, mint hogy az ügyvéd a legtöbbet hozza ki Önnek a helyzetből. Könnyen előfordulhat, hogy baleseti jogász nélkül a kártérítésből Ön egy fillért sem fog látni. Ne feledje, hogy a világon mindenütt jogszolgáltatás van, nem pedig igazságszolgáltatás. Mivel a törvények betűje a döntő, ezért ezekből a betűkből kell a legtöbbet kihozni. Ha Ön egyáltalán nem ismeri a jogot, nem is várható el, hogy sikerrel tudjon tárgyalni egy biztosítóval vagy károkozóval.

Miben segítünk?

Bízza ránk a munkát: baleseti jogászaink eljárnak az Ön képviseletében, érvényesítik követelését, értelmezik a szerződések szövegét, belföldön és külföldön képviselik a károsultakat, jogi képviseletet látnak el a legkülönfélébb biztosítások esetén.