Felelősségi kártérítés

Felelősségi kártérítésről akkor beszélhetünk, ha fuvarozás során az árut kár éri, és ezt a kárt az eladó számára valakinek meg kell térítenie. A részletekben rejtőzik az ördög: ki térít és milyen összegben? Kinek a felelőssége a megsérült áru? Mi várható el a fuvarozótól?

Tisztázzuk a fogalmakat

Szinte képtelenség a felelősség kérdését bemutatni egy ilyen rövid menüpontban, ezért csupán arra szorítkozhatunk, hogy a felelősségi kártérítés kapcsán tisztázzuk a legfőbb fogalmakat. A magyar jog szerint a szállítmányozónak általában semmilyen felelősség sincs, mivel speditőrként csak szervezi a fuvart. Természetesen az ő felelőssége is felmerül, ha maga fuvarozza a küldeményt vagy az árut gyűjtőforgalomban továbbította. A fuvarozó nem csupán az áru épségéért felel, de más személyekért is. A fuvarozó tehát alkalmazottai és megbízottai mulasztásaiért vagy egyéb cselekményért is köteles teljes egészében felelősséget vállalni. A felelősségi kártérítést tehát a fuvarozó cég nem háríthatja át valamely alkalmazottjára.

Díjmentes konzultáció kérése

A fuvarozó időbeli felelőssége korlátozott – csupán az áru átvétele és a kiszolgáltatása között áll fenn, a fel- és a lerakodás ideje alatt nem! Természetesen lehetnek ettől eltérő esetek, ha a fuvarozó maga rakodja az árut, speciális trélerrel szállít stb.

Mi a fuvarozó felelőssége?

A fuvarozó arra szerződik, hogy az árucikket hiánytalanul, sértetlenül és időben kiszolgáltatja. Ha ezen feltételek közül valamelyik sérül, akkor az felveti a fuvarozó felelősségét. A felelősség mindig összegszerűen korlátozott, két igen fontos kivételtől eltekintve: szándékos károkozás vagy a szándékossággal egyenértékű, súlyos gondatlansággal okozott károkozás esetén a fuvarozó köteles teljes egészében állni a kárt!

Mikor mentesül a fuvarozó a károkozás alól?

Hely hiánya miatt szintén csak röviden tudjuk felsorolni ezeket a pontokat. A fuvarozó nem felel a kárért, ha az árucikk feletti rendelkezésre jogosult mulasztása okozza a kárt, ha ugyanezen fél utasítása okozza a kárt, illetve ha az áru hibája vagy elháríthatatlan esemény okozza a kárt. A magyar gyakorlat szerint a baleset nem számít vis maiornak, vagyis ha az áru közlekedési balesetben sérül meg, a fuvarozó nem mentesülhet a kár megtérítése alól (természetesen ideális esetben a biztosító téríti kárt).

Elévülhet a kártérítési igény?

Igen, a kártérítésre való igény elévülhet. Rendes árukár esetén 1 év után, szándékos vagy azzal egyenértékű súlyos gondatlanság esetén 3 év az elévülés határideje.