Árukár

Az árukár a fuvarozókat érintő legkellemetlenebb káresemény. A CMR-egyezmény feltételei szerint a fuvarozó felel az általa szállított áruért attól kezdve, hogy azt átvette, egészen addig, amíg a lerakóhelyen kiszolgáltatja.

Az árukár fogalma

Az árukár az a kár, amely a szállítmányozás során éri az árucikket. A kár rendezésére a fuvarozók árura vonatkozó felelősségbiztosítást kötnek. A biztosítás az árut váratlan és előre nem látható okból kifolyó sérülése vagy akár teljes megsemmisülése esetére védi. Az árukár az iménti meghatározás szerint bekövetkező kár, amelyet a fuvarozó biztosító cége térít meg az áru tulajdonosa számára. Ezáltal mind a tulajdonos, mind a fuvarozó védve van az árukár ellen.

Az árukár feltételei

Az árukár megállapításához nem elég csupán annyi, hogy a fuvarozó cég megköti a biztosítást, amely minden káresetben fizet. Nagyon fontos kritérium, hogy a biztosítás legyen rendezve a kárt szenvedő járműre és vonatkozzon arra az árutípusra, amelyet a jármű szállít. Mind minden más káresetben, az árukár esetén is minél gyorsabban és minél részletesebben be kell jelenteni a kárt. Az írásos bejelentést a lehető leghamarabb be kell nyújtani, majd minden adatot hasonló gyorsasággal és pontossággal kell átadni az árukár mielőbbi megtérítéséhez. Az árukár olyan árut is érinthet, amelyet érték nélkül adtak fel. Ilyen esetben a fuvardíj tömegének megfelelően téríti meg a kárt a biztosító.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy különösen nagy értékű gépek vagy elektronikai termékek szállítása esetén az árukárt csak akkor téríti a biztosító, ha a CMR-biztosításon felül külön eseti biztosítás is védi az árucikkeket.
Nagy értékű áru szállítása esetén az árukár megtérítését csak akkor kérheti a fuvarozó, ha biztonságos parkolóban parkolt a jármű. Ellenkező esetben a biztosítás nem fedezi a kárt.

Az árukár speciális esete a lopáskár. Ilyenkor az önrész magasabb, mint árukár esetén.

Árukár helytelen rakodás miatt

Bár nem tartozik szorosan véve a fuvarozáshoz, hiszen az árucikk meg sem mozdul, meg kell említeni, hogy az árut érheti kár a fel- és lerakodás során elkövetett hibák esetén is. Ha a rakodást és a szállítást a fuvarozó végezte, az árukár megtérítése az ő biztosítójának feladata. Azonban ha nem a fuvarozó rakja fel vagy le az árut, akkor is van kárenyhítési kötelezettsége, amennyiben a szállító jármű vezetője észrevette, hogy fennáll az árukár lehetősége. Ilyenkor út közben újra vagy pótlólagosan rögzíteni kell az árucikkeket a kár megelőzése vagy a bekövetkezte után annak enyhítése érdekében.