CMR biztosítás kártérítése

A CMR biztosítás a fuvarozók által kötött biztosítás, amelynek célja, hogy a fuvarozás során megsérült árucikk értékét ne a fuvarozónak kelljen megfizetnie, hanem a biztosítónak. A CMR biztosítás szerepét nem lehet túlértékelni: több tízezer vagy több százezer euró értékű árucikkek mozgatása során olyan károk keletkezhetnek, amelyek romba dönthetik a fuvarozó céget.

Mit jelent a CMR?

A francia rövidítés pontos neve lényegtelen, a magyar zsargonban a nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás szinonimájaként használják. A szállítmánybiztosítás tárgya lehet a hazánkból induló vagy ide érkező, nemzetközi vagy belföldi szállítmány, legyen szó szárazföldi, vízi vagy légi úton.

Díjmentes konzultáció kérése

A CMR lehet egyszeri és éves szerződés is, és azt megkötheti az áru tulajdonos, az áru feladója és/vagy címzettje, továbbá a speditőr és a fuvarozó.

Mire köthető és mekkora a biztosítása összeg?

A biztosítási esemény a szállítmányt érő dologi kár. Fontos, hogy a biztosítás csak a véletlen károkra terjed ki, szándékos károkozásra természetesen nem. A dologi kár lehet az árucikk megsérülése vagy megsemmisülése, továbbá bármilyen károsodása.
A biztosítás háztól házig terjed, vagyis a szállítás útvonala alatt védi az árucikket. A felrakodás és a lerakodás néhány különleges esettől eltekintve nem tartozik a CMR biztosítás hatálya alá, mivel nem része a szállításnak.

Mekkora lehet a biztosítási összeg?

Az összeget minden esetben a biztosított határozza meg, de nem korlátok nélkül. A biztosítási összeg nem lehet több mint a szállítmány számla szerinti értéke, plusz a fuvar ellenértéke, a szállítás során felmerülő esetleges költségek (a biztosítási díj is!) és az így kalkulált összeg valamennyivel felfelé korrigált felára. A biztosító a biztosítási összeg keretén belül téríti meg a káreseményből eredő károkat.