Közlekedési baleset

Közlekedési balesetnek nevezzük azokat a baleseteket, amelyekben mozgó gépjármű vagy állat által vontatott jármű okoz balesetet. Nagyon fontos, hogy csak akkor beszélhetünk balesetről, ha a szerencsétlenség a jármű mozgása miatt következik be, vagyis a jármű mozgása és a baleset között ok-okozati összefüggésnek kell lennie.

A közlekedési balesetek sokfélék, típusa szerint eredhet a közlekedési szabályok gondatlan, szándékos vagy véletlen megsértéséből. Ahogyan a Btk. más tényállásainál, úgy a közlekedési balesetek megítélésénél is számít, hogy az okozó szándékosan vagy vétlenül okozta a szerencsétlenséget.

Utasként is jár a kártérítés?

Igen! Fontos tudnivaló, hogy Önnek utasként, vagyis vétlen félként jár baleseti kártérítés – még akkor is, ha a vétkes autóban ült, például a férje, felesége, rokona, barátja mellett vagy mögött. Bár erkölcsileg aggályos lehet, hogy hogyan követelhet valaki kártérítést pl. a saját szüleitől, ez a gondolkodás téves. Ön a biztosítótól fog kártérítést kapni, nem a vétkes rokontól vagy baráttól!

Díjmentes konzultáció kérése

Szintén említést érdemel, hogy buszon, vonaton stb. utazva is érheti Önt baleset, és ilyen esetekben is érdemes ütni a vasat: a vállalatok biztosítása fedezi az utasok kárát, de nem teljes körűen. Tapasztalataink szerint sokkal nagyobb (többszörös) összegeket ítél meg a bíróság egy-egy peres ügyben, mint amit a közlekedési eszköz üzemeltetőjének biztosítója amúgy fizetne.

Haláleset utáni kártérítés

Szerencsére egyre kevesebb a halálos közúti baleset. Ráadásul egy elvett élet esetén nevetséges dolog az okozott “kár” “megtérítéséről” beszélni. Talán elfogadhatóbb, ha úgy fogjuk fel: a halálos baleset utáni kártérítés vonatkozhat a temetési, utazási költségekre, vagy az életben maradók igényelhetik a kártérítést azért is, hogy az elhunyt kiesett keresetét a biztosító térítse meg, és így pl. az elhunyt anya fizetését a biztosító pótolja a család számára. A kártérítés halálos balesetek után függ az igényt benyújtó és az elhunyt rokoni viszonyától és az elhunyt életkorától.

Az első teendők

A későbbi kártérítési igény miatt végtelenül fontos, hogy a baleset minden körülménye minél pontosabban lejegyzésre kerüljön. Nagyon fontos az is, hogy ha Ön kártérítésre jogosult (magyarul: vétlen szereplője az eseményeknek), akkor mindent tegyen meg a későbbi kártérítési igény minél szilárdabb alátámasztására.

Ha cserbenhagyásos balesetről van szó, azonnal értesíteni kell a rendőrséget. Ha lélekjelenléte lehetővé teszi, próbálja megjegyezni az okozó rendszámát, az autó típusát. Minél gyorsabban ad pontos leírást a rendőröknek, annál valószínűbb, hogy később elkapják a tettest, Ön pedig kártérítéshez jut.

Ha nem cserbenhagyásos baleset történik, és nincs személyi sérülés, ki kell tölteni a kék-sárga lapot, illetve vitás helyzetben meg kell várni a rendőrség kiérkezését. Ha személyi sérülés is történt, mindenképpen ki kell hívni a rendőrséget és a mentőket is. Ha lehetséges, máris előre kell gondolkodni a kártérítéssel kapcsolatos intéznivalók fényében.

És utána?

Az első sokkból magunkhoz térve jelentsük be minél előbb a kárt. Ha csak vagyoni kár van, a KGFB biztosítás fedezi a kárt, bár szakértő segítségünkre ilyen esetben is számíthat: a tapasztalatok szerint a biztosítók megpróbálják csökkenteni a KGFB terhére fizetendő kártérítést, ezért érdemes szakértő kollégáinkhoz fordulnia vagyoni kárigényével is.

A személyi sérüléseket szintén a KGFB terhére fizeti az okozó biztosítója, de itt a biztosítók részéről még nagyobb az ellenállás. Nagyon fontos, hogy Ön a legkisebb baleseti sérülés esetén is minél gyorsabban szerezzen orvosi igazolást a balesetről, és jelentse be kárigényét akkor is, ha látszólag apróságról van szó! Ezt nem a harácsolás szelleme mondatja velünk, hanem a tapasztalatok: egy részleges térdszalagszakadás vagy hasonló, kisebbnek tartott (tartott) sérülés jelentősen kihathat az Ön életminőségére, akár több hónapig tarthat a teljes felépülés, ráadásul nem biztos, hogy a gyógyulás 100%-os lesz. Ne engedje, hogy vétlen félként akár egész életét megkeserítse egy baleset – inkább próbáljon meg először mindent, és később derüljön ki, hogy felesleges volt az alapos eljárás és esetleg a pánik, mint hogy egy baleset után lassan egyre rosszabb egészségi állapotba kerüljön, és egész élete tönkremenjen.

Milyen a jó kárigény?

Alapos, mindenre kiterjedő és gyors. A biztosítók különösen abba szeretnek belekötni, hogy a baleset vajon tényleg olyan sérülést okozott-e, amilyet Ön bevallott. Ha későn adja be az igényét, ráfogják, hogy nem is ott szerezte a sérülést. Ha nem a megfelelő alapossággal jár el (pl. nem hajszálpontosan nevezi meg a sérülés típusát), szintén kibúvót adhat a biztosítónak. A jó kártérítései igényt megfelelő tudással és tapasztalattal lehet benyújtani. Ha Ön bizonytalan vagy még – hála istennek – nem volt közlekedési balesete, kérje segítségünket, és ne szégyelljen minél többet kihozni a helyzetéből.