Baleset a munkahelyen?

Roppant gyakran él az emberekben az a meggyőződés, hogy a munkahelyi baleset és az üzemi baleset egy és ugyanaz. Ez igen súlyos tévedés, hiszen fontos különbségeket állapíthatunk meg a két fogalom között, és mindkét esetben más az eljárás is.

Bár az átfedés rendkívül gyakori, mégis fontos különbséget tennünk a munkahelyi baleset és az üzemi baleset között, főleg abban az esetben, ha kártérítést is várunk.

A munkahelyi baleset

A munkahelyi baleset tulajdonképpen egy munkavédelmi fogalom. Akkor tartozik ebbe a kategóriába a baleset, hogyha a munkavállaló helyének, időpontjának és közrehatásának mértékétől függetlenül a szervezett munkavégzés során, vagy annak függvényében éri baleset. Tehát munkahelyi baleset abban az időintervallumban történik, ami a munkahelyre való belépés és a munka megkezdése; és a munka befejezése és a munkahely elhagyása között zajlódik. Mindez azt jelenti, hogy a munkahelyi baleset az a baleset, amelyet a munkavállaló a munkaviszonyával kapcsolatban elszenved, beszélve itt akár a konkrét munkavégzésről, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenységről, tehát akár az öltözőben, zuhanyzóban, ebédlőben elszenvedett baleset is ilyennek számít. Nem csak az számít munkahelyi balesetnek, ha a munkavállalónak eltörik egy csontja, elveszíti egy végtagját, ebből kifolyólag nem csak az alábbiak vonnak maguk után kártérítést, hanem az olyan esetek is, amikor a munkavállaló munkaeszköze vagy munkaruhája megsérül. Ezekben a helyzetekben a munkáltató teljes körű felelősséggel tartozik, így a munkahelyi balesetet vizsgálni kell, de önmagában nem jogosít baleseti ellátásra.

Az üzemi baleset

Az üzemi baleset ezzel szemben egy társadalombiztosítási fogalom, amelyhez ellátás is kapcsolódik. Ez a baleseti kategória egy olyan időintervallumba terjed ki, amikor a munkavállaló munkába indul, tehát elhagyja a lakását, munkába kezd a munkahelyén, majd elhagyja a munkahelyét és a lehető legrövidebb úton, indokolatlan kitérő nélkül visszatér a lakásába, tehát üzemi balesethez tartozik a munkahelyre való eljutás és a munkahelyről való hazajutás során keletkezett baleset is. Ehhez azonban fontos hozzátenni, hogy amennyiben a munkaadó biztosít fuvart a munkavállalónak, és ezzel a járművel sérül balesetet a munkavállaló, az már munkahelyi balesetnek számít. Akkor sem minősül a baleset üzemi balesetnek, ha a balesetet kizárólag a munkavállaló ittassága, az engedély nélkül végzett munkája, a járműhasználati vagy munkahelyi rendbontása okozta, vagy ha a munkahelyről a lakásáig vezető út nem a legrövidebb és/vagy indokolatlanul megszakítja, vagy kitérőt tesz. Az üzemi baleset esetében mindenképp jár ellátás, de kivizsgálni nem szükséges.

Van-e átfedés?

Ha a munkahelyünkön történik velünk baleset munkavégzés közben, vagy szünetben, akkor az egy munkahelyi baleset és üzemi baleset is. Tehát a munkahelyi baleset üzemi baleset, ettől függetlenül a két fogalom nem fedi egymást, mert az üzemi baleset társadalombiztosítási kategória. Elmondható, hogy minden munkavégzéssel összefüggő baleset üzemi baleset, valamint az úti baleset is, illetőlegesen a közcélú munkát végző személyt érő baleset is, mindezeket pedig biztosítja a társadalombiztosítás.