Baleset külföldön? Általános eljárás

Ha Ön külföldön válik baleset részesévé, európai baleseti bejelentőt kell írnia. Az európai baleseti bejelentőt megfelelően kell kitölteni, mindkét félnek alá kell írni. Különösen fontos, hogy a felelősségbiztosítóra vonatkozó adatok helyesen legyenek megadva!

Az európai baleseti bejelentő a köznyelvben kék-sárga nyomtatványnak nevezett dokumentum. Ez egységes európai szabvány szerint készül, vagyis az idegen nyelvű irat minden pontja szó szerint megegyezik a magyarral. Mivel 2 jármű ütközésekor elég egyetlen dokumentumot kitölteni, célszerű azt a nyelvet választani, amelyen később az ügyintézés folyni fog.
Néhány országban a balesetekhez minden esetben rendőrt kell hívni, akkor is, ha nem történt komoly káresemény. Ilyen ország a szomszédos Horvátország, Szerbia és Románia is.

Saját érdekében legjobb, ha fényképet is készít a balesetben részes járművekről, illetve ha csak lehet, semmit nem ír alá, amit nem ért. A rendőr által felvett jegyzőkönyvre írja rá magyarul, hogy hogyan látta az esetet, hogy egy későbbi per folyamán az Ön véleménye is megjelenjen.

A külföldi károkozó biztosítójához nem önnek kell benyújtania a dokumentumokat. Ezt, szerencsére, Magyarországon intézheti, mégpedig a külföldi károkozó biztosítójának magyar partnerénél. Erre a hazaérkezéstől számított 8 nap áll rendelkezésére.

Külföldi károkozó

Nem csak külföldön alakulhat úgy, hogy a baleset egyik résztvevője külföldi felségjelzésű autóval rendelkezik. Ha Ön Magyarországon lesz részese olyan balesetnek, amelyben külföldi jármű is részes, mindenképpen hívjon rendőrt. A kék-sárga bejelentőt töltsék ki pontosan, adjanak meg minden adatot. Ha Ön az okozó, a másik félnek kell eljárnia, de ha Ön a károsult, akkor a fentiekhez hasonlóan megint csak a külföldi károkozó biztosítójának magyar partnerével kell felvennie a kapcsolatot.

Általános eljárás

Általánosságban, mint az fent is kiderült, az mondható, hogy a baleset utáni teendőket itthon lehet intézni, mivel a külföldi biztosítóknak általában van magyar partnere, illetve az EU-s országok biztosítói kijelölnek kárrendezési megbízottat. Ha ilyen nincs, akkor közvetlenül a külföldi biztosítónál kell érvényesíteni a kártérítési igényt. Ez sajnos lelassítja és meghosszabbítja a folyamatot. Külön problémát okozhat, ha Ön külföldön ütközik egy harmadik, nem EU-s országból származó járművel. Ilyenkor az ütközés helye szerinti ország biztosítóinak szövetségével kell felvenni a kapcsolatot, majd ez a biztosító fogja intézni a továbbiakat: megadja a károkozó biztosítójának helyi partnerét (ha Izlandon ment Önbe egy lett autó, akkor a lett biztosító izlandi partnerét), akikkel le kell folytatni az eljárást.