A sérelemdíj érvényesítésének menete

A törvény szerint sérelemdíj annak jár, akit személyiségi jogaiban megsértenek – ide tartozik a testi épséghez, egészséghez és az élethez való jog is.

Tehát egy balesetből adódó tartós egészségkárosodás, vagy egy súlyos lelki trauma után is járhat kártérítés.

Egy komolyabb sérülés megváltoztatja az ember életét: nemcsak a napi életvitel lesz más, hanem módosul a jövőkép is.

Míg a nemvagyoni kártérítések esetében meg kellett várni a teljes felépülést ahhoz, hogy meghatározható legyen a károsodás mértéke, a sérelemdíj érvényesítéséhez és megítéléséhez nem kell bizonyítani azt, hogy a sérült milyen mértékben rokkant meg a balesetben.

Bizonyítani csak azt kell, hogy érte-e sérelem a baleset elszenvedőjét.

2014 óta a gyakorlatban nemvagyoni kártérítés helyett a legtöbb esetben sérelemdíjat ítélnek meg a károsultaknak.

A sérelemdíj érvényesítése komoly jogi feladat, hiszen a jelentős mértékű kártérítési igények el fognak jutni a bíróságokig.

Jogi képviselő segítségével kell elindítani az eljárást:

-Felszólító levelet kell küldeni a sérelem okozójának.

-Ha nem ismeri el a követelés összegét, vagy nem válaszol,a bírósághoz kell fordulni és keresetlevelet kell beadni.

– A keresetlevél alapján a bíróság tárgyalást tart,majd lefolytatja a bizonyítási eljárást a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok és tények birtokában.

– Végül a bíróság sérelemdíjat ítél meg és megállapítja annak mértékét is, majd kötelezi az alperest a sérelemdíj megfizetésére.

Ez a folyamat akár 1-2 évig is eltarthat, de ha a sértett követelése jogos, akkor érdemes időt és energiát fektetni a bizonyításba. Egy megfelelően képzett és tapasztalt jogi képviselővel – pl. egy biztosítási szakjogász segítségével – felkészülten, egyenrangú félként állhat a biztosító elé a követeléseivel.