A szállítmányozói kárrendezés menete

Hiába kötöttünk biztosítást, ha a baleset bekövetkezte után nem tudjuk pontosan, mikor és milyen lépésekkel szükséges a biztosítóhoz fordulni kártérítési igényünkkel. Hogy mit kell tenni egy nemzetközi fuvarúton bekövetkezett baleset esetében? Így zajlik a kárrendezés menete.

Evidens és megkerülhetetlen lépés a fuvarosok világában a számukra optimális biztosítás megkötése. Káreseményt követően azonban a bejelentésnek, a kárügyintézésnek és a kárrendezésnek van egy szigorúan betartandó módozata és sorrendje, amelyben nem szabad hibáznunk, hiszen így könnyedén eleshetünk a kártérítési összegtől.

Számtalan típusa van a biztosításoknak, azonban szinte kivétel nélkül a legfontosabb mindegyikben az, hogy minél hamarabb jelentsük be a balesetünket, hiszen egy túl későn bejelentett baleset akár a kártérítés teljes megtagadásához is vezethet.

Először a hatóságokhoz forduljunk!

Mielőtt a biztosítóhoz fordulnánk, legelőször is a hatóságok irányába kell jeleznünk az általunk elszenvedett károkat. Ha a baleset körülményeihez tartozik lopás, baleset vagy rablás, mindenekelőtt és haladéktalanul természetesen a rendőrséget kell értesíteni, valamint szükség esetén a tűzoltóságot is. Az már nem annyira evidens és közismert dolog, hogy a balesetet szenvedőnek kötelessége az, hogy a már meglévő károkat, sérüléseket csökkentse vagy enyhítse, és az esetleges további károkat legjobb tudása szerint megelőzze. Amennyiben ezeket a feltételeket nem teljesítette a balesetet elszenvedő fél, akkor a biztosító mentesülhet a kártérítési kötelezettsége alól és megtagadhatja a kárrendezés összegét.

Csak ezek után keressük fel a biztosítónkat!

Minden biztosítónál és minden megkötött biztosításnál eltérőek a feltételek, azonban minden szerződés a viszonylag gyors bejelentést követeli meg, tehát általában a balesetet követő legkésőbb két munkanapon belül be kell jelenteni a kárigényt. Ez a két munkanap azonban csak átlag, adott biztosítások esetlegesen hosszabb időt is biztosíthatnak.

A biztosító általi vizsgálat ezután két fő irányba fog elindulni. Először is kivizsgálja azt, hogy a kár forrása fedezett probléma-e, tehát hogy a szerződésben rögzített káresemény lehetőségei között szerepel-e az a káresemény, amely a baleset során bekövetkezett, amely a kárt okozta. Másodízben megállapításra kerül az is, hogy a kárt szenvedőt pontosan milyen mértékű kártérítési összeg illet meg.

Kárbejelentéskor elengedhetetlenül fontos, hogy a kártérítést igénylő a lehető legpontosabban írja le a baleset körülményeit, különösen arra ügyelve, hogy a mi, a mikor, és a hol kérdések a lehető legbővebben és legpontosabban legyenek kifejtve. Nem elhanyagolható az sem, hogy a becsült kár összegét, valamint az áru jellegét is fel kell tűntetnie.

A szállítmányozói kárrendezés sikerességében még csak nem is reménykedhetünk, ha a szükséges dokumentumok mindegyikével hiánytalanul nem rendelkezünk. Ilyen elhanyagolhatatlan dokumentum az eredeti fuvarokmány; az eredeti áruszámla; a részletes kárfelvételi jegyzőkönyv; az árutulajdonos nyilatkozata, hogy van-e biztosítása az árura; a gépjárművezető meghallgatásának jegyzőkönyve; a károsult felszólamlása a fuvaros felé; a hatósági intézkedésnek jegyzőkönyve és határozata.

Amennyiben még nincs meg minden dokumentumunk, akkor is erősen ajánlott előzetes kárbejelentést tennünk, hiszen ilyenkor a biztosító a nyilvántartásába veszi az eseményeket, valamint segítséget is nyújthat a következő lépésekhez.

Amennyiben a biztosító úgy ítéli meg, hogy a kárrendezés igénye jogos, akkor a kárbiztosítás költségeit a biztosító rendezi.